Jak je to doopravdy s pitím kávy?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mezi příznivci a odpůrci kávy se vedou neustálé boje. My se v tomto článku podíváme na skutečné výzkumy, které dokazují, že pití kávy může úspěšně odvrátit rozvoj rakoviny, Alzheimerovu chorobu a další onemocnění.

V poslední době se pití kávy věnuje v některých chvílích i více pozornosti než politice. V roce 1991 Světová zdravotnická organizace klasifikovala kávu jako možný karcinogen. V roce 2016 však publikovala informaci, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o karcinogenním účinku pití kávy (a je otázkou, zda to bylo pod vlivem lobby ze strany korporátní sféry, která má na spotřebě kávy výrazný zájem). Do té doby však vznikala i celá řada jiných, pro kávu převážně pozitivních zpráv.

pražená kávaPři pražení kávy dochází k produkci látky, které se nazývá akrylamid – ta je v některých zemích klasifikována jako karcinogenní. Nicméně důkazy, že akrylamid způsobuje rakovinu, byly prokázány pouze v laboratorních podmínkách u hlodavců. Vědecká zpráva konstatovala: „Bylo prokázáno, že velké množství akrylamidu způsobuje rakovinu u zvířecích modelů, ale neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by prokazovaly, že zvyšuje riziko rakoviny u lidí. Zvířata jsou totiž vystavena až 60x vyšší koncentraci akrylamidu, než je tomu u lidí.“

Na internetu je tedy možné najít celou řadu studí prokazující škodlivost pití kávy, stejně jako studií prokazujících její pozitivní účinky. Pojďme se tedy podívat na to, v kterých bodech existuje všeobecná shoda.

Káva může snížit riziko některých typů rakoviny

V kávě je více než 1000 sloučenin, z nichž mnohé obsahují protizánětlivé a protirakovinné látky. Kávová zrna mají v sobě antioxidanty, které pomáhají předcházet poškození těla volnými radikály (ty mohou potenciálně vést k rakovině).

Konzumace kávy bývá spojována s nižším rizikem rozvoje melanomu a leukemie, stejně jako rakoviny prostaty. Některé studie tvrdí, že ti, kdo pijí kávu mají až o 25 % nižší pravděpodobnost rozvoje kolorektálního karcinomu než pijáci bez kávy. Lidé, kteří pijí kávu více než 2,5x denně měli dokonce o 52% menší pravděpodobnost rozvoje rakoviny.

Káva může zabránit cukrovce 2. typukáva s mlékem

Cukrovka je spolu s ekonomických rozvojem celého světa na silném vzestupu. Kromě lidí, kteří jsou touto cukrovkou diagnostikováni, existuje celá řada lidí, kteří o tom, že trpí tímto onemocněním ani nevědí. Někteří vědci se pak domnívají, že pravidelné pití kávy by mohlo pomoci zabránit rozvoji cukrovky 2. typu, která je nejběžněji rozšířeným typem. Káva totiž obsahuje chróm – minerál, který pomáhá tělu využívat inzulín, hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi.

Káva může pomoci snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby

V posledních několika letech byla publikována celá řada studií, které nalezly souvislost mezi pitím kávy a sníženým rizikem demence. Bylo zjištěno, že u lidí, kteří mají problémy s pamětí a mají nižší hladinu kofeinu v krvi, dochází v průběhu času k mnohem rychlejšímu rozvoji demence než je tomu u lidí s vyšším obsahem kofeinu v krvi.

káva a zdravíKáva může pomoci ochránit vaše srdce

Všeobecně platným faktem je, že lékaři doporučují pacientům s abnormálním srdečním rytmem, aby se zcela vyvarovali kofeinu. Existují však studie, které prokazují, že pití kávy může snížit frekvenci fibrilace síní až o 12 procent. To ale není vše co pro vás káva dělá. bylo zjištěno, že lidé, kteří pijí kávu mají o 19 procent nižší pravděpodobnost, že zemřou na kardiovaskulární onemocnění a o 30 procent nižší pravděpodobnost, že zemřou na mrtvici.

Káva vám může pomoci žít déle

Perličkou na závěr může být zjištění jednoho výzkumu, že lidé, kteří pijí kávu mohou mít menší pravděpodobnost úmrtí z různých příčin. Pití 4 šálků kávy denně bylo ve výzkumu spojeno s nižším rizikem úmrtnosti, včetně úmrtí na srdeční onemocnění a rakovinu.

Pijte kávu!

Sdílet.

Zanechat odpověď